همانگونه که مستحضر هستید نمای خشک آجر به دلیل تنوع ابعاد و ریزدانه بودن آن، امکان خلق چیدمان‌های متنوع با ابعاد متفاوت را دارد. به همین دلیل مقدار و نوع مصالح مصرفی برای ابعاد و چیدمانهای مختلف، متفاوت میباشد. در همین راستا آنالیز مصالح مصرفی بابت برخی از ابعاد و چیدمانهای عمومی آجر نمای خشک جورچین را تهیه کردیم که در ادامه می‌توانید با مراجعه به آنها از مقدار مصالح مصرفی بابت انواع نمای خشک آجری جورچین را مشاهده فرمایید.
Twitter Email Instagram YouTube WhatsApp WhatsApp Telegram
منو
خانه