مهندسین 1 نظام مهندسی قم نمای خشک آجری جورچین Jourchin co. www.Jourchinco.com
نمای خشک آجری جورچین-Jourchinco DRy Brick Facade

شرکت طرح،تدوین، بنا جورچین

طراحی، تولید و اجرای انواع نماهای خشک

A مجتمع مسکونى نظام مهندسى - مهندسین یک بلوک

ترکیب چیدمان های مختلف با در نظر گرفتن تناسبات و نحوه چیدمان عناصر جزء، باعث به وجود آمدن یک کل مطلوب می باشد.
JourchinCo-DBF-MO1A-real

تصویر واقعی

JourchinCo-DBF-MO1A-render

تصویر سه بعدی

ترکیب چیدمان های مختلف با در نظر گرفتن تناسبات و نحوه چیدمان عناصر جزء، باعث به وجود آمدن یک کل مطلوب می باشد.

متراژ نما:

JourchinCo-DBF-MO1A-pic1
JourchinCo-DBF-MO1A-pic2

کارفرما:

شرکت تعاونى مسکن اعضاى نظام مهندسى ساختمان استان قم

مشاور:

جناب آقاى مهندس حسن باقرى

طراح نما:

جناب آقاى مهندس حسن باقرى

پیمانکار:

JourchinCo-DBF-MO1A-pic4
JourchinCo-DBF-MO1A-pic3
1397

A مجتمع مسکونى نظام مهندسى - مهندسین یک بلوک

برای دانلود فیلم کامل با کیفیت بالا روی دکمه دانلود کلیک فرمایید.

پخش ویدیو

A مجتمع مسکونى نظام مهندسى - مهندسین یک بلوک

گالری تصاویر

Twitter Email Instagram YouTube WhatsApp WhatsApp Telegram
منو
خانه