محصولات

شرکت طرح تدوین بنا جورچین مفتخر است که بعد از یک فرآیند طولانی پژوهشی و فنی مهندسی در راستای خود کفائی اقدام به ابداع و طراحی روش جهت بکارگیری آجر در پوسته های نمای خشک بنماید.

این شرکت با استفاده از تیم مجرب خود در بخش های مختلف اقدام به تولید و اجرا، این نوع پوست در سطح کشور کرده و در این روند روش های مختلف چیدمان آجر در نما را تجربه و ابداع نموده است.

بخش بازرگانی این شرکت در صدد برآمد که این فرآیند و روش اجراء را به صورت یک بسته در اختیار طراحان و سازندگان به شرح ذیل قرار دهد:
طراحی فنی و مهندسی

طراحی فنی و مهندسی و تهیه نقشه های ساخت جهت انواع مختلف چیدمان آجر در طرح های متنوع معماری به نحوی که طرح ها و نقشه های ارائه شده قابل اجراء خواهند بود. این امر باعث سهولت کار طراحی و ایده پردازی را برای معماران و سازندگان در پی خواهد داشت.

تولید و ساخت

تولید و ساخت قطعات نگهدارنده آجر و پوسته نماهای خشک که پس از محاسبات خاص خود به همراه دستورالعمل نحوه استفاده در اختیار مصرف کنندگان قرار خواهد گرفت.

واحد آموزشی

واحد آموزشی این شرکت جهت آگاهی و نحوه کاربرد این قطعات و معرفی سیستم را به واحد اجرائی سازندگان و مجریان محترم، آموزش های فنی و تخصصی را به عهده  دارد تا ضمن ایجاد اشتغال در سطح کشور امکان استفاده همه دست اندکاران را از این روش اجراء بی نصیب نگرداند.

نظارت بر اجرا
  • در طی روند اجراء، بخش فنی و مهندسی، طبق درخواست مشتریان محترم آماده ارائه نظارت مستقیم را بر واحدهای سازندگان را خواهد داشت.

محصولات جورچین