محصولات

شرکت طرح تدوین بنا جورچین مفتخر است که بعد از یک فرآیند طولانی پژوهشی و فنی مهندسی در راستای خود کفائی اقدام به ابداع و طراحی روش جهت بکارگیری آجر در پوسته های نمای خشک بنماید.

این شرکت با استفاده از تیم مجرب خود در بخش های مختلف اقدام به تولید و اجرا، این نوع پوست در سطح کشور کرده و در این روند روش های مختلف چیدمان آجر در نما را تجربه و ابداع نموده است.

بخش بازرگانی این شرکت در صدد برآمد که این فرآیند و روش اجراء را به صورت یک بسته در اختیار طراحان و سازندگان به شرح ذیل قرار دهد:

محصولات جورچین