مسئولیت های سرپرست کارگاه ساختمانی

مسئولیت های سرپرست کارگاه ساختمانی

همانطور که در بالا نیز به آن اشاره شد سرپرست کارگاه به عنوان یکی از مهمترین نیروهای پروژه در کل مسئولیت کنترل و مدیریت چهار  موضوع بر عهده او است که از قرار زیر هستند.

بودجه

 • برآورد تمامی هزینه‌های اجرایی و انطباق آن‌ها با هزینه‌هایی که تاکنون صورت گرفته است.
 • کنترل دقیق بر تمامی هزینه‌های مربوط به اجرا و جلوگیری از هرگونه بی برنامه‌گی در مصرف بودجه.
 • برآورد و اعمال تمامی هزینه‌هایی که پیمانکاران مسئول آن هستند.
 • تهیه و تنظیم صورت وضعیت پیمانکاران.
 • اقدام به خرید تمامی مصالح و لوازم ضروری و مورد نیاز پروژه با مد نظر قرار دادن بودجه.

مصالح و لوازم

 • پیش بینی و تأمین مصالح مورد نیاز پیمانکار پروژه.
 • کنترل و نظارت دقیق بر میزان مصرف تمامی مصالح.
 • کنترل و نظارت بر اجناس خریداری شده و ورودی.
 • کنترل دقیق بر مصالح موجود در انبار و انطباق آن با نیازهای پروژه.
 • تهیه و تنظیم صورت وضعیت کارگاهی در خصوص مصالح ورودی به کارگاه و ثبت آن در دفتر انبار دار
 • پیش بینی و تهیه مصالح مورد نیاز پروژه همزمان با پیشرفت کار.
 • نظارت و کنترل دقیق بر تمامی هزینه‌های کارگاه و مقایسه آن با درآمدهای حاصل از کارگاه و برنامه ریزی به منظور ایجاد و حفظ منافع و سود شرکت از بابت اجرای پروژه.
 • تأیید تمامی هزینه‌ها و اسناد و مدارک ارسال شده از کارگاه و ارائه آن‌ها به شرکت.
 • ارائه به موقع گزارش‌های مربوط به سود و زیان احتمالی پروژه و اعلام هشدارها و راهکارهای مناسب به شرکت و کارگاه در جهت حفظ منافع شرکت.

ماشین آلات و ابزار های ساختمانی

 • تهیه تمامی ماشین آلات و لوازم کارگاهی ضروری برای پروژه متناسب با بودجه.
 • نظارت بر تمامی ماشین آلات و لوازم کارگاه ساختمانی و بررسی آن‌ها از لحاظ کیفیت و سالم بودن.
 • مشخص کردن ماشین آلات و لوازم کارگاهی معیوب و فرستادن آن‌ها به واحد تعمیرات.
 • پیگیری دقیق و منظم تعمیر لوازم و ماشین آلات کارگاهی.

 

 

مطالب مرتبط

Twitter Email Instagram YouTube WhatsApp WhatsApp Telegram
منو
خانه