مجتمع مسکونی مرزداران
پروژه‌های تکمیل شده
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
نما :
نمای خشک آجری
کارفرما :
جناب آقای طالبی
مکان پروژه :
تهران - خیابان مرزداران
پیمانکار :
متراژ نما :
حدود 1000 متر مربع
سال اجرا :
1397
میزان پیشرفت پروژه
درصد پیشرفت 100%
[html_block id="67"]