مصاحبه

مصاحبه با جناب آقای مهندس کارلین عیشونژادیان در رادیو گفت‌وگو

گفت و گوی استاد آلبرت کوچویی به عنوان کارشناس مجری برنامه دیرپای حیات خلوت در شبکه رادیویی گفت و گو با جناب آقای مهندس کارلین عیشونژادیان در سه پارت زیر قابل مشاده است .

پارت اول

پارت دوم

پارت سوم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.